Danh sách tăng lương và Phụ cấp thâm niên nhà giáo quý II năm 2018

 • TỔNG HỢP DANH SÁCH TĂNG LƯƠNG, PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO QUÝ II NĂM 2018
  (Được Hội đồng xét nâng lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo thông qua ngày 16/4/2018)

  I. Nâng lương thường xuyên
  1. Đối tượng viên chức

  STT Họ và tên Đơn vị Bậc/ Hệ số lương cũ Thời điểm hưởng lương cũ Bậc/ Hệ số lương mới Thời điểm hưởng lương mới Ghi chú
  1 Phạm Thúy Hằng Tổ In ấn 6/9
  3,99
  01/04/2015 7/9
  4,32
  01/04/2018  
  2 Trần Thúy Liễu Bộ môn Giải phẫu - Sinh lý 5/9
  3,66
  01/04/2015 6/9
  3,99
  01/04/2018  
  3 Nguyễn Thị Hoa Hiên Bộ môn Thực vật - Dược liệu - Dược học cổ truyền 5/9
  3,66
  01/04/2015 6/9
  3,99
  01/04/2018  
  4 Nguyễn Thị Hoa Huyền Bộ môn Điều dưỡng truyền nhiễm 4/9
  3,33
  01/04/2015 5/9
  3,66
  01/04/2018  
  5 Đỗ Đức Tiến Bộ môn Mác Lê nin - GDQP - TDTT 1/9
  2,34
  01/05/2015 2/9
  2,67
  01/05/2018  
  6 Nguyễn Thị Thu Trang Phòng Tổ chức hành chính 4/9
  3,33
  01/06/2015 5/9
  3,66
  01/06/2018  
  7 Đỗ Thị An Châu Phòng Giáo tài 2/9
  2,67
  01/06/2015 3/9
  3,00
  01/06/2018  
  8 Triệu Thị Thủy Bộ môn Mác Lê nin - GDQP - TDTT 4/9
  3,33
  01/06/2015 5/9
  3,66
  01/06/2018  
  9 Nguyễn Thị Hồng Nhung Bộ môn Giải phẫu - Sinh lý 4/9
  3,33
  01/06/2015 5/9
  3,66
  01/06/2018  

  2. Đối tượng hợp đồng

  STT Họ và tên Đơn vị Bậc/ Hệ số lương cũ Thời điểm hưởng lương cũ Bậc/ Hệ số lương mới Thời điểm hưởng lương mới Ghi chú
  1 Đào Thị Hồng Trâm Bộ môn Toán - Tin - Ngoại ngữ 4/9
  3,33
  01/04/2015 5/9
  3,66
  01/04/2018  
  2 Bùi Văn Công Phòng Quản trị đời sống 1/10
  2,10
  01/04/2015 2/10
  2,41
  01/04/2018  
  3 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Bộ môn Vi ký sinh 2/9
  2,67
  01/05/2015 3/9
  3,00
  01/05/2018  


  II. Nâng lương vượt khung
  STT Họ và tên Đơn vị Bậc/ Hệ số lương cũ Thời điểm hưởng lương cũ Bậc/ Hệ số lương mới Thời điểm hưởng lương mới Ghi chú
  1 Trần Thị Mai Huyên Bộ môn Điều dưỡng Sản phụ khoa 9/9
  4,98
  01/04/2015 4,98 VK5% 01/04/2018  
  2 Nguyễn Thanh Thủy Bộ môn Điều dưỡng cơ bản 9/9
  4,98 VK7%
  01/06/2017 4,98 VK8% 01/06/2018  


  III. Nâng lương trước thời hạn
  STT Họ và tên Đơn vị Hệ số lương cũ Thời điểm hưởng lương cũ Hệ số lương mới Thời điểm nâng lương trước thời hạn Thành tích đạt được
  1 Cao Văn Chính Bộ môn Hình ảnh y học 2/9
  2,67
  01/05/2016 3/9
  3,00
  01/11/2018 CSTĐCS 2017


  IV. Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo
  STT Họ và tên Đơn vị Hệ số phụ cấp cũ Thời điểm hưởng phụ cấp thâm niên cũ Hệ số phụ cấp mới Thời điểm hưởng phụ cấp thâm niên mới Ghi chú
  1 Phan Thị Thanh Tâm Bộ môn Tổ chức quản lý dược 10% 01/04/2017 11% 01/04/2018  
  2 Nguyễn Thị Nga Bộ môn Hóa 9% 01/04/2017 10% 01/04/2018  
  3 Nguyễn Khánh Chi Bộ môn Y tế công cộng 9% 01/04/2017 10% 01/04/2018  
  4 Trần Vũ Hoàng Anh Bộ môn Toán - Tin - Ngoại ngữ 6% 01/04/2017 7% 01/04/2018  
  5 Khúc Thị Hồng Anh Bộ môn Quản lý điều dưỡng 17% 01/05/2017 18% 01/05/2018  
  6 Nguyễn Thị Lê Thủy Bộ môn Điều dưỡng Nhi khoa 17% 01/05/2017 18% 01/05/2018  
  7 Trần Thị Hương Bộ môn Điều dưỡng Nội khoa 20% 01/05/2017 21% 01/05/2018  
  8 Nguyễn Thị Hoa Hiên Bộ môn Thực vật - Dược liệu - Dược học cổ truyền 11% 01/06/2017 12% 01/06/2018  
  9 Nguyễn Thị Thuý Anh Bộ môn Điều dưỡng Nội khoa 14% 01/06/2017 15% 01/06/2018  
  10 Nguyễn Thị Hoàng Thu  Bộ môn Điều dưỡng Nội khoa 11% 01/06/2017 12% 01/06/2018  
  11 Ngô Văn Khánh  Bộ môn Điều dưỡng Ngoại khoa 10% 01/06/2017 11% 01/06/2018  
  12 Hoàng Thu Hương  Bộ môn Điều dưỡng Sản phụ khoa 30% 01/06/2017 31% 01/06/2018  
  13 Trần Thọ Tuấn Bộ môn MácLênin - GDQP - TDTT 14% 01/06/2017 15% 01/06/2018  
  14 Cao Văn Chính Bộ môn Hình ảnh y học     5% 01/05/2018 Được bổ nhiệm vào Chức danh Giảng viên từ 01/5/2013

  V. Cán bộ hưởng chế độ phụ cấp hỗ trợ đào tạo sau đại học
  Họ và tên Đơn vị Trình độ Thời điểm cấp bằng Đề nghị thời điểm hưởng Ghi chú
  Huỳnh Nam Trung Giảng viên bộ môn Quản lý điều dưỡng Thạc sỹ 15/03/2018 01/04/2018  

  Ghi chú:  DS tăng lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo quý II năm 2018 được thông qua Hội đồng ngày 16/4/2018, mọi ý kiến thắc mắc (nếu có), xin gửi về phòng Tổ chức hành chính nhà trường trước ngày 20/4/2018.
 • Các tin khác