Tổng hợp kết quả chấm điểm ABC quý I/2018 hưởng lương tăng thêm quý II/2018

 •     UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI  TỔNG HỢP KẾT QUẢ
  CHẤM ĐIỂM ABC QUÝ I/2018 HƯỞNG LƯƠNG TĂNG THÊM QUÝ II/2018

  (Thông qua cuộc họp của Hội đồng TĐKT Trường ngày 04/4/2018)

  TT Đơn vị Họ và tên Hội đồng TĐKT Trường duyệt Ghi chú
  Điểm Loại
  1 ĐÀO TẠO Tạ Văn Bình 100 A  
  2   Thành Thị Bích Chi 100 A  
  3   Nguyễn Thị Phượng 100 A  
  4   Trần Thị Nguyệt Nghỉ sinh con A Hưởng theo chế độ
  5   Trần Thị Vân Anh 100    
  6   Hoàng Thị Đợi     Đi học Nghiên cứu sinh tập trung từ 20/10/2016, không hưởng lương tăng thêm
  7   Nguyễn Thị Hương Lan     Hợp đồng 85% lương từ 01/6/2017 - 30/5/2018, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  8 Khảo thí - Mai Thị Minh Nghĩa 100 A  
  9 Kiểm định chất lượng Nguyễn Tú Anh 100 A  
  10   Lê Thị Thuý Quỳnh 100 A  
  11   Nguyễn Xuân Thành 100 A  
  12   Đặng Thùy Linh 100 A  
  13   Nguyễn Thị Xuân     Hợp đồng 85% lương từ 01/6/2017 - 30/5/2018, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  14 Thanh tra - Lương Anh Vũ 100 A  
  15 Pháp chế Đỗ Cẩm Vân 100 A  
  16   Phạm Thị Huệ 100 A  
  17   Phạm Thị Hoa     HĐ 85% lương từ 01/6/2017 - 30/5/2018, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  18 TCHC Nguyễn Thị Thu Trang 100 A  
  19   Nguyễn Thị Tưởng 100 A  
  20   Nguyễn Thu Hiền 100 A  
  21   Nguyễn Thu Thuỳ 100 A  
  22   Đỗ Quang Anh 100 A  
  23   Nguyễn Văn Gang 100 A  
  24   Đặng Hồng Thanh 100 A  
  25   Nguyễn Thọ Chờ 100 A  
  26   Nguyễn Hồng Vân 100 A  
  27   Trần Ngọc Quang 100 A  
  28   Lê Quang Long 100 A  
  29   Trịnh Tiến Hưng 100 A  
  30   Mai Xuân Thành     Hợp đồng 85% lương từ 01/6/2017 - 30/5/2018, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  31 TCKT Lưu Thị Bích Ngọc 100 A  
  32   Vũ Văn Tiến 100 A  
  33   Đỗ Thị Phương Nhung 100 A  
  34   Trần Thu Thảo 100 A  
  35   Đỗ Tuyết Nhung 100 A  
  36 QLHSSV Đinh Quốc Khánh     Đi học Nghiên cứu sinh tập trung, không đủ điều kiện hưởng lương tăng thêm
  37   Dương Thị Thu Liễu 100 A  
  38   Vũ Đình Luyến 100 A  
  39   Nguyễn Thuý Hà 100 A  
  40   Đào Thị Phương Dung 100 A  
  41   Trần Thị Minh Hậu 100 A  
  42   Đỗ Thị Bích Hạnh 100 A  
  43   Đoàn Đức Nam 100 A  
  44 QLKH- CNTT - Lê Thị Hải Yến 75 B Nhầm lẫn trong phân lịch coi thi của bộ môn Hóa
  45 Thư viện - Ngô Thị Bích Hạnh 95 A Nghỉ họp BCH Công đoàn mở rộng mà không phân cán bộ đi họp thay
  46 Hợp tác quốc tế Đỗ Kim Hồng 100 A  
  47   Nguyễn Ngọc Tuân 100 A  
  48   Vũ Đình Sơn 100 A  
  49   Nguyễn Hiền Du 75 B Không đảm bảo thời gian làm việc, đi muộn về sớm
  50 Giáo tài Đỗ Thị An Châu 100 A  
  51   Đỗ Thiện Tuyên 100 A  
  52   Đỗ Phương Thảo 100 A  
  53   Nguyễn Thị Hồng Minh 100 A  
  54 QTĐS Nguyễn Xuân Bình 100 A  
  55   Đỗ Thanh Tú 100 A  
  56   Nguyễn Thị Kim Ngân 100 A  
  57   Nguyễn Thị Lệ Thuỷ 100 A  
  58   Trần Thị Kiều Anh 100 A  
  59   Bùi Văn Công 100 A  
  60   Tạ Thu Hà 100 A  
  61   Đặng Trần Quyền 100 A  
  62   Bạch Thái Anh 100 A  
  63 In ấn Nguyễn Đức Huân 100 A  
  64   Phạm Thuý Hằng 100 A  
  65   Nguyễn Thị Thúy Hằng 100 A  
  66 Tổ Gđuong Nguyễn Huy Khoa 100 A  
  67   Trình Thị Thuý Nga 100 A  
  68 Tổ KTV Nguyễn Hữu Quân 100 A  
  69   Nguyễn Thị Đông 100 A  
  70   Bùi Thị Minh Khánh 100 A  
  71   Nguyễn Thị Thu Giang 100 A  
  72   Nguyễn Thị Hiền 100 A  
  73   Nguyễn Thị Phương Thanh 100 A  
  74   Đỗ Thị Huê 100 A  
  75   Đỗ Thu Phương 100 A  
  76   Nguyễn Phượng Ly 100 A  
  77   Vũ Thị Mai 100 A  
  78 Toán,Tin,
  Ngoại ngữ
  Trần Vũ Hoàng Anh 100 A  
  79 Ngoại ngữ Trần Thị Hương 100 A  
  80   Nguyễn Đình Hưng 100 A  
  81   Nguyễn Thị Như Trang 100 A  
  82   Đoàn Như Nam 100 A  
  83   Nguyễn Thị Hồng Vân 100 A  
  84   Đào Thị Hồng Trâm 100 A  
  85   Nguyễn Thị Lượt 100 A  
  86   Võ Thị Linh 100 A  
  87 Lý-Lý sinh Nguyễn Văn Quý 100 A  
  88   Tiên Thị Nga 100 A  
  89   Nguyễn Hải Hằng 100 A  
  90   Nguyễn Thị Thanh Bình 80 A Đi coi thi muộn do ngã xe, giáo trình muộn
  91 Hóa Nguyễn Thị Quyên 100 A  
  92   Phạm Thị Hằng Nga 100 A  
  93   Nguyễn Thị Nga 100 A  
  94 Mác-Lênin
  GDQP-TDTT
  Vũ Văn Hải 100 A  
  95 Triệu Thị Thuỷ 100 A  
  96   Trần Thọ Tuấn 100 A Lên lớp muộn 14 phút có báo cáo
  97   Đinh Xuân Thành 100 A Lên lớp muộn 10 phút có báo cáo
  98   Nguyễn Trọng Tấn 100 A  
  99   Đỗ Đức Tiến 100 A  
  100   Nguyễn Trung Kiên 100 A  
  101   Hồ Huy Toàn 75 B Đủ thời gian công tác hưởng lương tăng thêm từ ngày 01/01/2018, coi thi muộn 20 phút
  102 Giải phẫu -
  Sinh lí
  Phạm Văn Tân 100 A  
  103   Trần Thuý Liễu 100 A  
  104   Nguyễn Thị Hồng Nhung 100 A  
  105   Hoàng Anh Lân 100 A  
  106   Phạm Thị Hạnh 100 A  
  107 Vi ký sinh Hà Thị Nguyệt Minh 80 A Phân công giờ giảng thiếu 01 buổi, nhưng đã cử Giảng viên đến giảng kịp thời
  108   Bùi Huy Tùng 100 A  
  109   Lê Thị Thu Hường 100 A  
  110   Nguyễn Thị Hồng Ngọc 100 A Lên lớp muộn 10 phút có báo cáo
  111   Nguyễn Thanh Huyền     Đi học cao học tập trung từ 24/8/2017, không đủ điều kiện hưởng lương tăng thêm
  112 Y tế công cộng Đoàn Công Khanh 100 A  
  113   Nguyễn Thị Hiếu 100 A  
  114   Nguyễn Khánh Chi 100 A  
  115   Hà Diệu Linh 100 A  
  116   Nguyễn Hải Yến 100 A  
  117   Phạm Thị Mỹ Dung 100 A  
  118   Đặng Thị Đức Phương Nghỉ sinh con A Hưởng theo chế độ
  119 GPB - Nguyễn Hồng Phúc 100 A  
  120 SLB Bùi Thị Thu Hằng 100 A  
  121 Hóa sinh Nguyễn Thị Thơm     Đi học NCS hệ tập trung liên tục 3 năm từ ngày 02/11/2015, không đủ điều kiện xét hưởng
  122   Phùng Thị Phương Chiêm 80 A Vào lớp muộn trên 15 phút, lý do con ốm
  123   Trần Văn Khôi 75 B Coi thi muộn 30 phút
  124   Nguyễn Thị Dung 100 A  
  125 Công nghệ Dược phẩm Ma Thị Hồng Nga 100 A  
  126   Nguyễn Thị Lan Anh 100 A  
  127   Nghiêm Thị Minh 100 A  
  128   Nguyễn Thị Thanh Mai     Hợp đồng 85% lương từ 01/8/2017 - 31/7/2018, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  129 Dược lý - Dược lâm sàng Nguyễn Thị Kim Chi 80 A Vào lớp muộn 1 tiết có báo cáo
  130   Vũ Thị Phương Thảo 100 A  
  131   Phạm Thị Hương Lý 100 A  
  132   Nguyễn Thị Hiền 100 A  
  133 Tổ chức Quản lý Dược Phan Thị Thanh Tâm 90 A Vào lớp muộn 12 phút, không báo cáo
  134   Hoàng Thị Nguyệt Phương 100 A  
  135   Nguyễn Thị Lượng 100 A  
  136   Nguyễn Bích Ngọc     Hợp đồng 85% lương từ 01/8/2017 - 31/7/2018, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  137 Thực vật - Dược liệu - Dược học cổ truyền Nguyễn Thị Hoa Hiên 100 A  
  138   Nguyễn Văn Hưng 100 A  
  139   Lương Lê Uyên Trang 90 A Vào lớp muộn 13 phút, không báo cáo
  140 Điều dưỡng Nguyễn Thanh Thuỷ 100 A  
  141 cơ bản Phương Văn Hoàng 90 A Lên lớp muộn 10 phút giờ thực hành lớp ĐD12A16 sáng ngày 18/01/2018, không báo cáo
  142   Đinh Thị Nhâm 100 A  
  143   Phạm Thị Thơm 90 A Chưa chuyển bị kế hoạch bài giảng
  144   Đỗ Thị Thuỳ Vân 75 B Vào lớp muộn 1 tiết giờ thực hành lớp ĐD12A6 sáng ngày 16/01/2018
  145   Nguyễn Thị Hương 100 A  
  146   Lê Thị Thuỷ 100 A  
  147   Phạm Thu Hà 100 A  
  148   Nguyễn Thu Trà     Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  149   Nguyễn Thị Nguyệt     Đi học Nghiên cứu sinh nước ngoài, không đủ điều kiện hưởng lương tăng thêm
  150   Nguyễn Thị Mai     Đi học Cao học tập trung từ ngày 12/10/2016, không đủ điều kiện hưởng lương tăng thêm
  151   Tạ Thị Kim Tiến     Hợp đồng 85% lương từ 01/8/2017 - 31/7/2018, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  152 Kiểm soát Đoàn Thị Vân 100 A  
  153 nhiễm khuẩn Nguyễn Thị Hà     Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  154   Phạm Thu Hà 100 A  
  155   Ngô Đăng Ngự 100 A  
  156   Đinh Thị Quỳnh 100 A  
  157 Quản lý điều dưỡng Khúc Thị Hồng Anh 100 A  
  158   Huỳnh Nam Trung 100 A Điều trả học cao học từ 01/01/2018, được hưởng lương tăng thêm từ ngày 01/01/2018
  159   Nguyễn Thị Thủy 75 B Nghỉ một buổi họp khoa không xin phép
  160 NỘI Nguyễn Thị Thuý Anh 100 A  
  161   Dương Thị Thu Trang 100 A Coi thi muộn trên 10 phút có báo cáo vì mẹ ốm
  162   Trần Thị Hương 100 A  
  163   Nguyễn Thị Hoàng Thu 100 A  
  164   Nguyễn Thị Hoà 100 A  
  165   Nguyễn Văn Độ 100 A  
  166   Hoàng Thị Minh Phương     Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  167 NGOẠI Nguyễn Như Ước 80 A Nghỉ họp 1 buổi báo cáo muộn
  168   Nguyễn Minh An 100 A  
  169   Nguyễn Thị Thu Hồng 100 A  
  170   Ngô Văn Khánh 100 A  
  171   Lê Phương Thảo     Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  172   Trần Hoài Thu 100 A  
  173 SẢN Nguyễn Thanh Phong 100 A  
  174   Trần Thị Mai Huyên 100 A  
  175   Mã Thị Hồng Liên     Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  176   Hoàng Thu Hương 100 A  
  177   Lê Tùng Lâm Nghỉ sinh con A Hưởng theo chế độ
  178   Phạm Thị Kim Hoàn 100 A  
  179   Phạm Thuý Quỳnh     Đi học Cao học tập trung từ ngày 12/10/2016, không đủ điều kiện hưởng lương tăng thêm
  180 NHI Đặng Hương Giang 100 A  
  181   Nguyễn Thị Lê Thuỷ 75 B Đi coi thi muộn 2 lần trên 10 phút có báo cáo
  182   Hoàng Thị Lan Hương 100 A  
  183   Quản Thị Ngát 100 A  
  184   Phan Thùy Dương     Học định hướng chuyên khoa tập trung từ ngày 04/9/2017, không hưởng lương tăng thêm từ tháng 9/2017
  185   Quản Bích Diệp     Hợp đồng 85% lương từ 01/8/2017 - 31/7/2018, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  186 Truyền nhiễm Nguyễn Thị Việt Hà     Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  187 Nguyễn Thị Huệ 100 A  
  188   Nguyễn Thị Hoa Huyền     Đi học nước ngoài, không xét hưởng
  189 Y học cổ truyền Vũ Thị Minh Hiền 100 A  
  190   Phạm Thị Ngọc Bích     HĐLĐ 85% lương từ ngày 01/12/2017, chưa đủ thời gian hưởng lương tăng thêm
  191 Hình ảnh y học Cao Văn Chính 100 A  
  192   Nguyễn Văn Bắc 100 A  
  193   Bùi Khắc Thành 100 A  
  194 Điều dưỡng Trần Chung Anh 100 A  
  195 các bệnh Trần Thanh Tâm 100 A  
  196 chuyên khoa Vũ Hồng Vinh 100 A  

  Ghi chú: Các cá nhân có ý kiến, xin gửi về phòng Tổ chức hành chính trước ngày 11/4/2018.
 • Các tin khác