Danh sách cán bộ được duyệt nâng lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo Quý 1 năm 2018

 • TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯỢC DUYỆT NÂNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO QUÝ I NĂM 2018

  I. Nâng lương thường xuyên
  STT Họ và tên Đơn vị Hệ số lương cũ Thời điểm hưởng lương cũ Hệ số lương mới Thời điểm hưởng lương mới Ghi chú
  1 Hoàng Thị Đợi Phòng Đào tạo 3,00 01/01/2015 3,33 01/01/2018  
  2 Trần Thọ Tuấn Bộ môn Mác Lê nin - GDQP - TDTT 3,66 01/01/2015 3,99 01/01/2018  
  3 Đinh Thị Nhâm Bộ môn Điều dưỡng cơ bản 2,34 01/01/2015 2,67 01/01/2018  
  4 Nguyễn Thị Hòa Bộ môn Điều dưỡng Nội khoa 2,34 01/01/2015 2,67 01/01/2018  
  5 Hoàng Thị Nguyệt Phương Bộ môn Tổ chức quản lý Dược 2,34 01/02/2015 2,67 01/02/2018  
  6 Nguyễn Thị Lan Anh Bộ môn Công nghệ Dược phẩm 2,34 01/02/2015 2,67 01/02/2018  
  7 Trần Chung Anh Bộ môn Điều dưỡng các bệnh chuyên khoa 4,32 01/02/2015 4,65 01/02/2018  
  8 Nguyễn Thị Kim Ngân Phòng Quản trị đời sống 2,34 01/03/2015 2,67 01/03/2018  
  9 Nguyễn Thị Lệ Thủy Phòng Quản trị đời sống 2,34 01/03/2015 2,67 01/03/2018  
  10 Trình Thị Thúy Nga Tổ Giảng đường 2,58 01/01/2016 2,76 01/01/2018  
  11 Nguyễn Văn Gang Phòng Tổ chức hành chính 2,58 01/01/2016 2,76 01/01/2018  
  12 Nguyễn Thọ Chờ Phòng Tổ chức hành chính 2,58 01/01/2016 2,76 01/01/2018  
  13 Trần Ngọc Quang Phòng Tổ chức hành chính 2,58 01/01/2016 2,76 01/01/2018  
  14 Đặng Hồng Thanh Phòng Tổ chức hành chính 2,40 01/01/2016 2,58 01/01/2018  
  15 Nguyễn Phượng Ly Tổ Kỹ thuật viên 1,86 01/01/2016 2,06 01/01/2018 Hợp đồng không xác định thời hạn từ 01/01/2016


  II. Nâng lương trước thời hạn xét

  STT Họ và tên Đơn vị Hệ số lương cũ Thời điểm hưởng lương cũ Hệ số lương mới Thời điểm nâng lương trước thời hạn Thành tích đạt được
  1 Nguyễn Thị Hiếu Bộ môn Y tế công cộng 5,08 01/03/2016 5,42 01/09/2018 CSTĐCS 2015, 2017
  2 Khúc Thị Hồng Anh Bộ môn Quản lý điều dưỡng 3,99 01/03/2016 4,32 01/09/2018 CSTĐCS 2014, 2015, 2017
  3 Mã Thị Hồng Liên Bộ môn Điều dưỡng Săn phụ khoa 4,32 01/03/2016 4,65 01/03/2018 CSTĐCS 2014, 2015, 2016; BK Bộ GDĐT 2015; BK UBND 2016


  III. Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo
  STT Họ và tên Đơn vị Hệ số phụ cấp cũ Thời điểm hưởng phụ cấp thâm niên cũ Hệ số phụ cấp mới Thời điểm hưởng phụ cấp thâm niên mới Ghi chú
  1 Vũ Văn Hải Bộ môn MácLênin - GDQP - TDTT 10% 01/01/2017 11% 01/01/2018  
  2 Trần Thúy Liễu Bộ môn Giải phẫu - Sinh lý 13% 01/01/2017 14% 01/01/2018  
  3 Phạm Thị Hằng Nga Bộ môn Hóa 14% 01/01/2017 15% 01/01/2018  
  4 Nguyễn Đình Hưng Bộ môn Toán - Tin - Ngoại ngữ 12% 01/01/2017 13% 01/01/2018  
  5 Hà Diệu Linh Bộ môn Y tế công cộng 8% 01/01/2017 9% 01/01/2018  
  6 Nguyễn Văn Độ Bộ môn Điều dưỡng Nội khoa 9% 01/01/2017 10% 01/01/2018  
  7 Hoàng Thị Đợi Phòng Đào tạo 8% 01/01/2017 9% 01/01/2018  
  8 Nguyễn Thị Thanh Bình Bộ môn Lý - Lý sinh - Sinh vật 22% 01/02/2017 23% 01/02/2018  
  9 Nguyễn Trọng Tấn   Bộ môn MácLênin - GDQP - TDTT 11% 01/02/2017 12% 01/02/2018  
  10 Bùi Thị Thu Hằng Bộ môn Giải phẫu bệnh - Sinh lý bệnh 20% 01/02/2017 21% 01/02/2018  
  11 Nguyễn Hải Hằng Bộ môn Lý - Lý sinh - Sinh vật 8% 01/02/2017 9% 01/02/2018  
  12 Nguyễn Thị Quyên Bộ môn Hóa 8% 01/02/2017 9% 01/02/2018  
  13 Đinh Xuân Thành Bộ môn MácLênin - GDQP - TDTT 8% 01/02/2017 9% 01/02/2018  
  14 Phạm Thu Hà Bộ môn Kiểm soát nhiễm khuẩn 8% 01/02/2017 9% 01/02/2018  
  15 Đinh Thị Quỳnh Bộ môn Kiểm soát nhiễm khuẩn 8% 01/02/2017 9% 01/02/2018  
  16 Nguyễn Minh An Bộ môn Điều dưỡng Ngoại khoa 8% 01/02/2017 9% 01/02/2018  
  17 Nguyễn Thị Việt Hà Bộ môn Điều dưỡng Truyền nhiễm 8% 01/02/2017 9% 01/02/2018  
  18 Vũ Hồng Vinh Bộ môn Điều dưỡng các bệnh ChKhoa 8% 01/02/2017 9% 01/02/2018  
  19 Hoàng Thị Minh Phương Bộ môn Điều dưỡng Nội khoa 8% 01/02/2017 9% 01/02/2018  
  20 Vũ Thị Phương Thảo Bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng 8% 01/02/2017 9% 01/02/2018  
  21 Nguyễn Thị Hà Bộ môn Kiểm soát nhiễm khuẩn 7% 01/02/2017 8% 01/02/2018  
  22 Lê Thị Hải Yến Phòng Quản lý khoa học - CNTT - TV - HTQT 13% 01/03/2017 14% 01/03/2018  
  23 Nguyễn Thanh Thủy  Bộ môn Điều dưỡng cơ bản 30% 01/03/2017 31% 01/03/2018  
  24 Nguyễn Thị Thu Hồng Bộ môn Điều dưỡng Ngoại khoa 30% 01/03/2017 31% 01/03/2018  
  25 Nguyễn Thị Huệ  Bộ môn Điều dưỡng Truyền nhiễm 30% 01/03/2017 31% 01/03/2018  
  26 Lê Thị Thuý Quỳnh Phòng Khảo thí - KĐCL 17% 01/03/2017 18% 01/03/2018  
  27 Vũ Thị Minh Hiền Bộ môn Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng     5% 01/02/2018 Được bổ nhiệm vào Chức danh Giảng viên từ 15/01/2013
  28 Trần Văn Khôi Bộ môn Hóa sinh     5% 01/02/2018 Được bổ nhiệm vào Chức danh Giảng viên từ 01/02/2013
 • Các tin khác