Tổng hợp kết quả chấm điểm ABC quý VI hưởng lương tăng thêm quý I/2018

 •     UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI


  TỔNG HỢP KẾT QUẢ
  CHẤM ĐIỂM ABC QUÝ IV/2017 HƯỞNG LƯƠNG TĂNG THÊM QUÝ I/2018

  TT Đơn vị Họ và tên Hội đồng TĐKT Trường duyệt Ghi chú
  Điểm Loại
  1 ĐÀO TẠO Tạ Văn Bình 100 A  
  2   Thành Thị Bích Chi 80 A Xếp trùng lịch 02 buổi
  3   Nguyễn Thị Phượng 100 A  
  4   Trần Thị Nguyệt Nghỉ sinh con A Hưởng theo chế độ
  5   Trần Thị Vân Anh Nghỉ sinh con A Hưởng theo chế độ
  6   Hoàng Thị Đợi     Đi học Nghiên cứu sinh tập trung từ 20/10/2016, không hưởng lương tăng thêm
  7   Nguyễn Thị Hồng Nhung     Hợp đồng 85% lương từ 01/6/2017 - 30/5/2018, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  8   Nguyễn Thị Hương Lan     Hợp đồng 85% lương từ 01/6/2017 - 30/5/2018, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  9 Khảo thí - Mai Thị Minh Nghĩa 100 A  
  10 Kiểm định chất lượng Nguyễn Tú Anh 100 A  
  11   Lê Thị Thuý Quỳnh 100 A  
  12   Nguyễn Xuân Thành 100 A  
  13   Đặng Thùy Linh 100 A  
  14   Nguyễn Thị Xuân     Hợp đồng 85% lương từ 01/6/2017 - 30/5/2018, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  15 Thanh tra - Lương Anh Vũ 100 A  
  16 Pháp chế Đỗ Cẩm Vân 100 A  
  17   Phạm Thị Huệ 100 A  
  18   Phạm Thị Hoa     HĐ 85% lương từ 01/6/2017 - 30/5/2018, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  19 TCHC Nguyễn Thị Thu Trang 80 A Chưa tham mưu kịp thời cho Ban Giám hiệu để xây dựng quy định nâng lương trước thời hạn của Trường theo quy định mới
  20   Nguyễn Thị Tưởng 100 A  
  21   Nguyễn Thu Hiền 100 A  
  22   Nguyễn Thu Thuỳ 100 A  
  23   Đỗ Quang Anh 100 A  
  24   Nguyễn Văn Gang 100 A  
  25   Đặng Hồng Thanh 100 A  
  26   Nguyễn Thọ Chờ 100 A  
  27   Nguyễn Hồng Vân 100 A  
  28   Trần Ngọc Quang 100 A  
  29   Lê Quang Long 100 A  
  30   Trịnh Tiến Hưng 100 A  
  31   Mai Xuân Thành     Hợp đồng 85% lương từ 01/6/2017 - 30/5/2018, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  32 TCKT Lưu Thị Bích Ngọc 100 A  
  33   Vũ Văn Tiến 100 A  
  34   Đỗ Thị Phương Nhung 100 A  
  35   Trần Thu Thảo 100 A  
  36   Đỗ Tuyết Nhung 100 A  
  37 QLHSSV Đinh Quốc Khánh     Đi học Nghiên cứu sinh tập trung, không đủ điều kiện hưởng lương tăng thêm
  38   Dương Thị Thu Liễu 90 A Sai sót khi soạn thảo văn bản
  39   Vũ Đình Luyến 100 A  
  40   Nguyễn Thuý Hà 90 A Sai sót khi soạn thảo văn bản
  41   Đào Thị Phương Dung 100 A  
  42   Trần Thị Minh Hậu 100 A  
  43   Đỗ Thị Bích Hạnh 100 A  
  44   Đoàn Đức Nam 100 A  
  45 QLKH- CNTT - Lê Thị Hải Yến 100 A  
  46 Thư viện - Ngô Thị Bích Hạnh 100 A  
  47 Hợp tác quốc tế Đỗ Thị Kim Hồng 100 A  
  48   Nguyễn Ngọc Tuân 100 A  
  49   Vũ Đình Sơn 100 A  
  50   Nguyễn Hiền Du 100 A  
  51 Giáo tài Đỗ Thị An Châu 80 A Chưa sát sao công việc nên để cán bộ của Phòng chậm trễ hoàn thành thủ tục thanh toán
  52   Đỗ Thiện Tuyên 100 A  
  53   Đỗ Phương Thảo 100 A  
  54   Nguyễn Thị Hồng Minh 70 B Hoàn thành thủ tục thanh toán không đúng thời hạn quy định
  55 QTĐS Nguyễn Xuân Bình 100 A  
  56   Đỗ Thanh Tú 100 A  
  57   Nguyễn Thị Kim Ngân 100 A  
  58   Nguyễn Thị Lệ Thuỷ 100 A  
  59   Trần Thị Kiều Anh 100 A  
  60   Bùi Văn Công 100 A  
  61   Tạ Thu Hà 100 A  
  62   Đặng Trần Quyền 100 A  
  63   Bạch Thái Anh 100 A  
  64 In ấn Nguyễn Đức Huân 100 A  
  65   Phạm Thuý Hằng 100 A  
  66   Nguyễn Thị Thúy Hằng 100 A  
  67 Tổ Gđuong Nguyễn Huy Khoa 100 A  
  68   Trình Thị Thuý Nga 100 A  
  69 Tổ KTV Nguyễn Hữu Quân 100 A  
  70   Nguyễn Thị Đông 100 A  
  71   Bùi Thị Minh Khánh 100 A  
  72   Nguyễn Thị Thu Giang 100 A  
  73   Nguyễn Thị Hiền 100 A  
  74   Nguyễn Thị Phương Thanh 100 A  
  75   Đỗ Thị Huê 100 A  
  76   Đỗ Thu Phương 100 A  
  77   Nguyễn Phượng Ly 100 A  
  78   Vũ Thị Mai 100 A  
  79 Toán,Tin,
  Ngoại ngữ
  Trần Vũ Hoàng Anh 100 A  
  80 Ngoại ngữ Trần Thị Hương 100 A  
  81   Nguyễn Đình Hưng 100 A  
  82   Nguyễn Thị Như Trang 100 A  
  83   Đoàn Như Nam 100 A  
  84   Nguyễn Thị Hồng Vân 100 A  
  85   Đào Thị Hồng Trâm 90 A Vào lớp muộn 10 phút
  86   Nguyễn Thị Lượt 100 A  
  87   Võ Thị Linh 100 A  
  88 Lý-Lý sinh Nguyễn Văn Quý 100 A  
  89   Tiên Thị Nga 100 A  
  90   Nguyễn Hải Hằng 100 A  
  91   Nguyễn Thị Thanh Bình 90 A Vào lớp muộn 10 phút
  92 Hóa Nguyễn Thị Quyên 100 A  
  93   Phạm Thị Hằng Nga 100 A  
  94   Nguyễn Thị Nga 100 A  
  95 Mác-Lênin
  GDQP-TDTT
  Vũ Văn Hải 90 A Chưa đôn đốc nộp lịch giảng dạy
  96 Triệu Thị Thuỷ 100 A  
  97   Trần Thọ Tuấn 100 A  
  98   Đinh Xuân Thành 90 A Không nộp biên bản dự giờ của giảng viên dưới 36 tháng
  99   Nguyễn Trọng Tấn 100 A  
  100   Đỗ Đức Tiến 100 A  
  101   Nguyễn Trung Kiên 100 A  
  102   Hồ Huy Toàn     HĐLĐ 85% lương từ tháng 01/2017 - 12/2017, chưa đủ thời gian công tác hưởng lương tăng thêm
  103 Giải phẫu -
  Sinh lí
  Phạm Văn Tân 100 A  
  104   Trần Thuý Liễu 100 A  
  105   Nguyễn Thị Hồng Nhung 100 A  
  106   Hoàng Anh Lân 100 A  
  107   Phạm Thị Hạnh 100 A  
  108 Vi ký sinh Hà Thị Nguyệt Minh 100 A  
  109   Bùi Huy Tùng 100 A  
  110   Lê Thị Thu Hường 100 A  
  111   Nguyễn Thị Hồng Ngọc 100 A  
  112   Nguyễn Thanh Huyền     Đi học cao học tập trung từ 24/8/2017, không đủ điều kiện hưởng lương tăng thêm
  113 Y tế công cộng Đoàn Công Khanh 100 A  
  114   Nguyễn Thị Hiếu 100 A  
  115   Nguyễn Khánh Chi 75 B Vào lớp muộn tại Bệnh viện Nội tiết
  116   Hà Diệu Linh 100 A  
  117   Nguyễn Hải Yến 100 A  
  118   Phạm Thị Mỹ Dung 90 A Vào lớp muộn 10 phút
  119   Đặng Thị Đức Phương 80 A Vào lớp muộn trên 15 phút có báo cáo
  120 GPB - Nguyễn Hồng Phúc 100 A  
  121 SLB Bùi Thị Thu Hằng 100 A  
  122 Hóa sinh Nguyễn Thị Thơm     Đi học NCS hệ tập trung liên tục 3 năm từ ngày 02/11/2015, không đủ điều kiện xét hưởng
  123   Phùng Thị Phương Chiêm 75 B Vào lớp muộn trên 15 phút
  124   Trần Văn Khôi 80 A Vào lớp muộn trên 15 phút có xin phép
  125   Nguyễn Thị Dung 75 B Vào lớp muộn trên 15 phút
  126 Công nghệ Dược phẩm Ma Thị Hồng Nga 100 A  
  127   Nguyễn Thị Lan Anh 100 A  
  128   Nghiêm Thị Minh 100 A Hưởng lương tăng thêm từ tháng 11/2017
  129   Nguyễn Thị Thanh Mai     Hợp đồng 85% lương từ 01/8/2017 - 31/7/2018, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  130 Dược lý - Dược lâm sàng Nguyễn Thị Kim Chi 100 A  
  131   Vũ Thị Phương Thảo 90 A Vào lớp muộn 13 phút
  132   Phạm Thị Hương Lý 100 A  
  133   Nguyễn Thị Hiền 80 A Đi coi thi muộn vì không nhận được lịch coi thi bù
  134 Tổ chức Quản lý Dược Phan Thị Thanh Tâm 75 B Vào lớp muộn 40 phút
  135   Hoàng Thị Nguyệt Phương Nghỉ sinh con A Nghỉ đẻ, hưởng theo chế độ
  136   Nguyễn Thị Lượng 100 A  
  137   Nguyễn Bích Ngọc     Hợp đồng 85% lương từ 01/8/2017 - 31/7/2018, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  138 Thực vật - Dược liệu - Dược học cổ truyền Nguyễn Thị Hoa Hiên 90 A Vào lớp muộn 10 phút
  139   Nguyễn Văn Hưng 100 A  
  140   Lương Lê Uyên Trang 90 A Vào lớp muộn 10 phút
  141 Điều dưỡng Nguyễn Thanh Thuỷ 100 A  
  142 cơ bản Phương Văn Hoàng 85 A Đến muộn dự giờ giảng thông qua Hội đồng cấp trường của ThS Đoàn Thị Vân
  143   Đinh Thị Nhâm 100 A  
  144   Phạm Thị Thơm 90 A Đi muộn một lần 10 phút chấm thi OSPI lớp CĐ Điều dưỡng 11A ngày 26/10/2017
  145   Đỗ Thị Thuỳ Vân 100 A  
  146   Nguyễn Thị Hương 100 A  
  147   Lê Thị Thuỷ 100 A  
  148   Phạm Thu Hà 100 A HĐLĐ 100% lương từ tháng 12/2017, được hưởng lương tăng thêm từ tháng 12/2017
  149   Nguyễn Thu Trà     Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  150   Nguyễn Thị Nguyệt     Đi học Nghiên cứu sinh nước ngoài, không đủ điều kiện hưởng lương tăng thêm
  151   Nguyễn Thị Mai     Đi học Cao học tập trung từ ngày 12/10/2016, không đủ điều kiện hưởng lương tăng thêm
  152   Tạ Thị Kim Tiến     Hợp đồng 85% lương từ 01/8/2017 - 31/7/2018, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  153 Kiểm soát Đoàn Thị Vân 100 A  
  154 nhiễm khuẩn Nguyễn Thị Hà     Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  155   Phạm Thu Hà 85 A Chưa phối hợp tốt với đồng nghiệp, đã khắc phục khi được nhắc nhở
  156   Ngô Đăng Ngự 80 A Chưa phối hợp tốt với đồng nghiệp, đã khắc phục khi được nhắc nhở
  157   Đinh Thị Quỳnh Nghỉ sinh con A Hưởng theo chế độ
  158 Quản lý điều dưỡng Khúc Thị Hồng Anh 95 A Nhầm lẫn về giờ nhưng chưa làm cháy giờ
  159   Huỳnh Nam Trung     Đi học cao học tập trung từ tháng 10/2015, không xét hưởng lương tăng thêm
  160   Nguyễn Thị Thủy 90 A Nhầm lẫn về giờ nhưng chưa làm cháy giờ
  161 NỘI Nguyễn Thị Thuý Anh 100 A  
  162   Dương Thị Thu Trang 100 A  
  163   Trần Thị Hương 100 A  
  164   Nguyễn Thị Hoàng Thu 100 A  
  165   Nguyễn Thị Hoà 100 A  
  166   Nguyễn Văn Độ 100 A  
  167   Hoàng Thị Minh Phương     Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  168 NGOẠI Nguyễn Như Ước 100 A  
  169   Nguyễn Minh An 75 B Không đến giảng
  170   Nguyễn Thị Thu Hồng 100 A  
  171   Ngô Văn Khánh 90 A Đến coi thi muộn 10 phút
  172   Lê Phương Thảo     Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  173   Trần Hoài Thu 100 A  
  174 SẢN Nguyễn Thanh Phong 100 A  
  175   Trần Thị Mai Huyên 100 A  
  176   Mã Thị Hồng Liên     Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  177   Hoàng Thu Hương 100 A  
  178   Lê Tùng Lâm 100 A  
  179   Phạm Thị Kim Hoàn 100 A  
  180   Phạm Thuý Quỳnh     Đi học Cao học tập trung từ ngày 12/10/2016, không đủ điều kiện hưởng lương tăng thêm
  181 NHI Đặng Hương Giang 100 A  
  182   Nguyễn Thị Lê Thuỷ 100 A  
  183   Hoàng Thị Lan Hương 100 A  
  184   Quản Thị Ngát 90 A Vào lớp muộn 10 phút
  185   Phan Thùy Dương     Học định hướng chuyên khoa tập trung từ ngày 04/9/2017, không hưởng lương tăng thêm từ tháng 9/2017
  186   Quản Bích Diệp     Hợp đồng 85% lương từ 01/8/2017 - 31/7/2018, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  187 Truyền nhiễm Nguyễn Thị Việt Hà     Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  188 Nguyễn Thị Huệ 100 A  
  189   Nguyễn Thị Hoa Huyền     Đi học nước ngoài, không xét hưởng
  190 Y học cổ truyền Vũ Thị Minh Hiền 100 A  
  191 Hình ảnh y học Cao Văn Chính 100 A  
  192   Nguyễn Văn Bắc 90 A Coi thi muộn 10 phút
  193   Bùi Khắc Thành 100 A  
  194 Điều dưỡng Trần Chung Anh 80 A Coi thi muộn trên 15 phút có báo cáo
  195 các bệnh Trần Thanh Tâm 75 B Đi coi thi muộn 30 phút
  196 chuyên khoa Vũ Hồng Vinh 100 A  
  197 chuyên khoa Vũ Hồng Vinh 100 A  
 • Các tin khác