Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định Phê duyệt đề cương NCKH/SKKN cấp cơ sở năm học 2017 - 2018

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

     Số:     891  / QĐ - CĐYT- QLKH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

                 Hà Nội, ngày   10   tháng   11  năm 2017

   

                                                  

  QUYẾT ĐỊNH 

  V/v: Phê duyệt đề cương NCKH/SKKN cấp cơ sở năm học 2017 - 2018

   
   
   

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  Căn cứ quyết định số 1769/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ban hành tại Quyết định số 125/QĐ - CĐYT - TCCB ngày 21/8/2006;

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

  Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-CĐYT-QLKH ngày 20/7/2016 về việc quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; 

  Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2017 - 2018 trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ biên bản thẩm định các đề cương NCKH/SKKN cấp cơ sở năm học 2017 - 2018;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Xét đề nghị của trưởng phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1: Phê duyệt đề cương NCKH/SKKN cấp cơ sở đủ điều kiện được duyệt kinh phí triển khai thực hiện trong năm học 2017 - 2018 (có danh sách kèm theo).

  Điều 2: Các chủ nhiệm đề tài NCKH/SKKN có trách nhiệm triển khai và hoàn thành các nội dung nghiên cứu của đề cương theo đúng tiến độ và hợp đồng triển khai nghiên cứu khoa học.

  Điều 3: Các ông (bà) trưởng phòng chức năng, khoa và chủ nhiệm đề tài NCKH/SKKN cấp cơ sở năm học 2017 - 2018 có tên trong danh sách ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

   

  Nơi nhận:

  - BGH (để b/c);

  - Như điều 3 (để t/h);

  - Lưu VT, QLKH.

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

     Tạ Văn Bình

                                                                                            

   

  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH/SKKN CẤP CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI ĐƯỢC DUYỆT KINH PHÍ

  NĂM HỌC 2017 - 2018

  (Kèm theo Quyết định số   891   /QĐ-CĐYT-QLKH ngày   10   tháng  11   năm 2017)

   

   

  STT

  Tên đề tài

  Chủ nhiệm đề tài

  Thành viên tham gia đề tài

  Kinh phí (đồng)

  1

  Xây dựng mới chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo cao đẳng ngành điều dưỡng theo hệ thống tín chỉ và chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam.

  ThS. Thành Thị Bích Chi

  1.ThS. Nguyễn Thanh Thủy

  2. ThS. Trần Thanh Tâm

  3. ThS. Nguyễn Thanh Phong

  4. ThS. Lưu Thị Bích Ngọc

  5.000.000

  2

  Nghiên cứu mức độ tổn thương giải phẫu bệnh mạch máu tại khoảng cửa trên bệnh  nhân xơ gan tại bệnh viện Quân Y 103

  ThS. Nguyễn Hồng Phúc

  1. BS. Trần Chung Anh

  2. BS. Phạm Thị Hạnh

  3.ThS. Nguyễn Trọng Tấn

  4. ThS. Nguyễn Thu Trang

  20.000.000

  3

  Nghiêu cứu đặc điểm phân bố và mức độ kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây bệnh mới nổi tại bệnh viện Quân Y 103 (1/2016-12/2017)

  ThS. Lê Thị Thu Hường

  1. ThS. Hà Thị Nguyệt Minh

  2. ThS. Bùi Huy Tùng

  3.ThS. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

  4.ThS. Vũ Thị Minh Hiền

  20.000.000

  4

  Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc chống đông đường uống thế hệ mới (Dabigatran, Rivaroxaban) tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.                                                                                                                                                                                                                                                    

  ThS. Phạm Thị Hương Lý

  1. TS. Nguyễn Thị Kim Chi

  2. ThS. Vũ Thị Phương Thảo

  3. DS. Nguyễn Thị Hiền

  4. TS. Nguyễn Xuân Bình

  8.000.000

  5

  Nghiên cứu thực trạng giảm đau trong đẻ bằng gây tê ngoài màng cứng trên những sản phụ chuyển dạ con so đẻ tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2017-2018.

  CN.CK1. Phạm Thúy Quỳnh

  1. TS. Nguyễn Minh An

  2. CN. Phạm Thị Kim Thoa (bệnh viện Bạch Mai)

  3. BS. Trần Mai Huyên

  4. ThS. Đoàn Thị Vân

  10.000.000

  6

  Nghiên cứu định lượng acid chlorogenic trong lá actiso (Cynara scolymus L.) bằng HPLC và góp phần tiêu chuẩn hóa dược liệu này.

  DS. Nguyễn Thị Lan Anh

  1. ThS. Ma Thị Hồng Nga

  2. ThS. Nghiêm Thị Minh

  3. ThS. Trần Vũ Hoàng Anh

  4. ThS. Nguyễn Thị Lượng

  20.000.000

  7

  Tổng hợp và xác định cấu trúc của một số dẫn xuất thipophen đi từ 3-thiophencarbandehyd

  ThS. Nguyễn Thị Nga

  1.TS. Lê Thị Hải Yến

  2. ThS. Nguyễn Thị Quyên

  3. CN. Phạm Thị Hằng Nga

  4. ThS. Mai Thị Minh Nghĩa

  20.000.000

  8

  Xác định đột biến EXON 3 của gen EGFR trên mẫu mô u nguyên bào thần kinh đệm.

  ThS. Nguyễn Thị Thơm

  1.CN. Phùng Thị Phương Chiêm

  2. Hà Xuân Hợp (khoa Giải phẫu bệnh – bv Việt Đức)

  3. BS. Nguyễn Thị Hòa

  4. ThS. Dương Thị Thu Liễu

  20.000.000

  9

  Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh và một số yếu tố liên quan tại khoa Nội bệnh viện Đa khoa Đống Đa năm 2017.

  ThS. Khúc Thị Hồng Anh

  1. ThS. Nguyễn Thanh Thủy

  2. CN. Đinh Thị Nhâm

  3. CN. Nguyễn Thị Hương

  4. CN. Nguyễn Thị Thủy

  9.000.000

  10

  Khảo sát chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư đại tràng điều trị hóa chất và một số yếu tố liên quan tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu bệnh viện Bạch Mai.

  ThS. Lê Thị Thủy

  1. ThS. Phan Thị Thu Huệ

      Bệnh viện Bạch Mai

  2. CN. Phương Văn Hoàng

  3. CN. Đỗ Thị Thùy Vân

  4. BS. Lương Anh Vũ

  9.000.000

  11

  Đánh giá hiệu quả điều trị viêm da cơ địa giai đoạn cấp của kem Viemda AD

  PGS.TS Tạ Văn Bình

  Đồng chủ nhiệm:

  ThS. Trần Quốc Hùng

  BV Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội

   

  1. TS. Lê Thị Hải Yến

  2.TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

  BV Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội

  3.ThS. BSNT. Đào Thị Minh Châu

  BV Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội

   

  20.000.000

  Tổng

   

  161.000.000

  Tổng kinh phí viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi mốt triệu đồng

  Trong đó: - Kinh phí cho quản lý hành chính (12%): 19.320.000đ  (Mười chín triệu ba trăm hai mươi  nghìn  đồng)

                   - Kinh phí cho thực hiện triển khai đề tài = Tổng kinh phí – Kinh phí quản lý hành chính = 141.680.000 (Một trăm bốn mốt triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng).

 • Các tin khác