Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Bản dự thảo quy định quản lý đề tài NCKH, các biểu mẫu, phiếu chấm điểm

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
    PHÒNG QLKH-CNTT-TV&HTQT

                       ----o0o-----


  BẢN DỰ THẢO
  QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NCKH, CÁC BIỂU MẪU, PHIẾU CHẤM ĐIỂM

       Tải file đính kèm
 • Các tin khác