Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm và mẫu thuyết minh SKKN

 • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HAY SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
       
            Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm của mỗi cán bộ, giáo viên thường  được thực hiện dưới hai dạng: Sáng kiến kinh nghiệm  hoặc Đề tài nghiên cứu khoa học. Để thực hiện tốt nhiệm vụ NCKH thì trước hết chúng ta phải hiểu rõ: Sáng kiến kinh nghiệm là gì? Đề tài nghiên cứu khoa học là gì? Phân biệt được Sáng kiến kinh nghiệm với đề tài nghiên cứu khoa học  và mức độ giá trị khoa học của chúng.
            Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN): là những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo được tác giả tích lũy trong thực tiễn công tác, giảng dạy và giáo dục, bằng những hoạt động cụ thể đã khắc phục được những khó khăn mà với những biện pháp thông thường không thể giải quyết được, góp phần nâng cao hiệu quả rõ rệt  trong công tác của người giáo viên.
            Nghiên cứu khoa học (NCKH): là một hoạt động tìm kiếm, xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm. Dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức… đạt được từ các thí nghiệm NCKH để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự nhiên và xã hội,  để sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn.
            Viết SKKN là viết lại một cách rõ ràng, hệ thống những kinh nghiệm của bản thân đối với công việc mình đảm trách đã mang lại hiệu quả thiết thực, mà nếu người khác không có kinh nghiệm thì không thể đạt được kết quả, hiệu quả công việc như mong muốn. Cho nên, khi viết SKKN, người viết cần nêu, giải quyết từng vấn đề bằng phương pháp, biện pháp thực hiện cụ thể, biết cách đối chiếu so sánh thông qua các số liệu để nêu bật tác dụng của cách làm do kinh nghiệm của bản thân người thực hiện đem lại. Sau khi đã đặt vấn đề, giải quyết vấn đề một cách rõ ràng, người viết phải biết kết luận vấn đề để từ đó nêu kiến nghị, đề xuất ý kiến… nhằm thỏa mãn những ý tưởng, cách tiếp cận, phát triển và kết luận của SKKN. Tuy nhiên, đối với SKKN, không nhất thiết phải có một số mục như: Tổng quan tài liệu, cơ sở khoa học (cơ sở lý luận và cơ sở thực tế), tài liệu tham khảo, phụ lục.
            Khác với viết SKKN, làm NCKH là thực hiện một đề tài không còn đơn thuần mang tính chủ quan, cá nhân nữa, mặc dù có thể chỉ một người thực hiện. Vì vậy, đã gọi là đề tài NCKH, ngoài những tiêu chí mang tính nội dung và hình thức, bao giờ cũng phải có cơ sở khoa học - một trong những nội dung cần thiết để tạo nên sự khác biệt cơ bản giữa công trình NCKH và SKKN. Điều cần thiết và quan trọng là người làm NCKH phải tuân thủ những nội dung, quy định, yêu cầu và quy trình một cách nghiêm túc (những yêu cầu phải có của cấu trúc một đề tài khoa học). Như vậy, SKKN và NCKH có những điểm tương đồng vì đều mang tính cấu trúc và nội dung được thể hiện bằng văn phong nghị luận nên phải chặt chẽ, lô gíc, mạch lạc, hệ thống… cho dù mức độ cao, thấp có thể khác nhau..Tuy nhiên giữa SKKN và NCKH có một số điểm khác nhau cơ bản như sau:

  STT
  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
   
   
  1

   Thiên về miêu tả nội dung công việc dựa theo kinh nghiệm cá nhân, theo cách nhìn chủ quan của người thể hiện nhiều hơn.

   Nghiên cứu vấn đề không những chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân mà còn phải dựa vào thực tế khách quan để điều chỉnh cho phù hợp. Vì vậy, NCKH phải mang tính khách quan, không phụ thuộc vào bản thân người nghiên cứu.

   
  2

      Không nhất thiết phải có những mục như tổng quan tài liệu, cơ sở khoa học, tài liệu tham khảo, phụ lục.

      Nhất thiết phải có những mục như tổng quan tài liệu, cơ sở khoa học, tài liệu tham khảo, phụ lục.

   
  3

      Qua thực tiễn, bằng trải nghiệm bản thân, người viết đúc kết kinh nghiệm nhằm giúp mọi người áp dụng dễ dàng để mang lại hiệu quả tốt hơn.

   

      Bằng nhận thức của bản thân, tác giả có thể làm mới một vấn đề dựa trên những cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn) và được thực hiện bằng (những) phương pháp khoa học.

   
  4

     Ứng dụng thành công, chỉ rõ hiệu quả kinh tế, giá trị sử dụng.

       Là một loại hoạt động chứa đựng nhiều mạo hiểm, nghiên cứu có thể thành công, cũng có thể phải nếm trải những thất bại.  Tải file đính kèm:

  1. Mẫu thuyết minh sáng kiến kinh nghiệm

  2. Hướng dẫn viết báo cáo sáng kiến kinh nghiệm


  dsggdfgdgdgf
 • Các tin khác