Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Mẫu thuyết minh, báo cáo toàn văn, báo cáo tóm tắt đề tài NCKH cấp cơ sở


 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
    PHÒNG QLKH-CNTT-TV&HTQT

                       ----o0o-----


  HƯỚNG DẪN NCKH CẤP CƠ SỞ

  1. Mẫu thuyết minh, báo cáo toàn văn và báo cáo tóm tắt đề tài NCKH cấp cơ sở
             Tải file đính kèm


  2. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

             Tải file đính kèm


  3. Thông tư của Bộ tài chính
             Tải file đính kèm
 • Các tin khác