Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định và danh sách các thuyết minh đề tài NCKH cấp trường đã được thông qua năm 2014-2015

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                   TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

                      Số:                  / QĐ - CĐYT- QLKH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   

                       Hà Nội, ngày....tháng....năm 2015

                                                  
  QUYẾT ĐỊNH 

                                                       V/v: Phê duyệt đề cương NCKH cấp cơ sở năm học 2014 - 2015

   

                                                                   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

           

            Căn cứ quyết định số 1769/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 và 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 về việc hướng dẫn thực hiện kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;  

            Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ban hành tại Quyết định số 125/QĐ - CĐYT - TCCB ngày 21/8/2006;

            Căn cứ kế hoạch hoạt động KHCN năm 2014 trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

            Căn cứ biên bản thẩm định các đề cương NCKH cấp cơ sở năm học 2014 - 2015;

            Xét đề nghị của trưởng phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

   
  QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1: Phê duyệt 19 đề tài NCKH cấp cơ sở đủ điều kiện được duyệt kinh phí triển khai thực hiện trong năm học 2014 - 2015. (có danh sách kèm theo).

            Điều 2: Các chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm triển khai và hoàn thành các nội dung nghiên cứu của đề tài theo đúng tiến độ và hợp đồng triển khai nghiên cứu khoa học.

            Điều 3: Các ông (bà) trưởng các phòng chức năng, các khoa và các chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở năm học 2014 - 2015 có tên trong danh sách ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

   
  Nơi nhận:
  - BGH (để b/c);

  - Như điều 3 (để t/h);

  - Lưu VT, QLKH

  HIỆU TRƯỞNG
   
   (Đã ký)
   

  Tạ Văn Bình
  .

   Tải QĐ và DS đính kèm
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày       tháng      năm 2015
   

                                                    DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI ĐƯỢC DUYỆT KINH PHÍ

                                                                                                          NĂM HỌC 2014 - 2015

                                                      (Kèm theo Quyết định số               /QĐ-CĐYT-QLKH ngày      tháng       năm 2015)

   
  STT
  Tên đề tài
  CNĐT
  Thành viên tham gia đề tài
  Kinh phí
  1

  Nghiên cứu đột biến gen TP53 trên bệnh nhân u nguyên bào thần kinh điện Glioblastoma

  CN. Trần Văn Khôi

  Ths. Nguyễn Thị Thơm

  Ths. Nguyễn Thị Nga

  CN. Phùng Thị Phương Chiêm

  Ths. Nguyễn Trọng Tấn

   
   
  10.000.000đ
   
  2

  Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp trên bệnh nhân tăng huyết áp kèm suy thận mạn tại khoa khám bệnh - bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội năm 2014

  TS. Phan Thị Thanh Tâm
  TS. Hoàng Minh Hiền (Khoa Dược - BV Hữu Nghị)
  Ths. Nguyễn Văn Hưng
  Ths. Nghiêm Thị Minh
  DS. Nguyễn Thị Hiền
  10.000.000đ
  3

  Đánh giá kết quả điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Xanh Pôn năm 2014

  TS. Nguyễn Minh An

  Ths. Nguyễn Thị Thu Trang

  CN. Nguyễn Thu Hồng

  CN. Hoàng Thanh Thước

  CN. Trần Thị Nguyệt

  6.860.000đ
  4

  Xác định kiến thức, thái độ và thực hành của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về xử trí tiêu chảy cấp tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội ,năm 2015.

  CN. Đoàn Thị Vân

  CN. Ngô Đăng Ngự
  CN. Đinh Thúy Quỳnh
  CN. Nguyễn Thị Hà
  CN. Nguyễn Thu Trà
  10.000.000đ
  5

  Xác định tỷ lệ kháng kháng sinh của vi khuẩn gây nhiễm khuẩn vết mổ tại bệnh viện Việt Đức, năm 2014 - 2015.

  Ths. Hà Thị Nguyệt Minh
  Ths. Bùi Huy Tùng
  CN. Nguyễn Thanh Huyền
  Ths. Vũ Văn Hải
  Nguyễn Thị Vân (BV Việt Đức)
  10.000.000đ
  6

  Mô tả thực trạng dạy và học học phần Điều dưỡng cơ sở 2 của học sinh Điều dưỡng trung cấp khóa 46 trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, năm 2014.

  Ths. Nguyễn Thanh Thủy

  CN. Khúc Thị Hồng Anh

  CN. Lê Thị Thủy

  CN. Phạm Thu Hà

  CN. Nguyễn Minh Phương

  10.000.000đ
  7

  Đánh giá hiệu quả can thiệp bằng tư vấn cho cha mẹ trẻ bị hen tại hai trường tiểu học huyện Thanh Trì, Hà Nội năm 2015.

  TS. Đặng Hương Giang

  Ths. Hoàng Lan Hương

  CN. Nguyễn Lê Thủy

  CN. Quản Thị Ngát

  CN. Phan Thùy Dương

  10.000.000đ
  8

  Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, kiến thức và thực hành về dinh dưỡng của nữ sinh viên cao đẳng điều dưỡng năm thứ nhất trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, năm 2015

  TS. Nguyễn Thị Hiếu
  Ths. Nguyễn Khánh Chi
  Ths. Bùi Văn Dũng
  CN. Nguyễn Hải Yến
  Ths. Bùi Thị Thu Hằng
  10.000.000đ
  9

  Kiến thức và thực hành phòng ngừa phơi nhiễm do kim tiêm truyền của học sinh/sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, năm 2014 - 2015.

  Ths. Nguyễn Thị Hoàng Thu
  Ths. Phạm Thiều Hoa
  Ths. Nguyễn Thúy Anh
  BS. Trần Thị Hương
  CN. Hoàng Minh Phương
  10.000.000đ
  10

  Ứng dụng kỹ thuật xạ trị điều biến liều - IMRT bằng hệ Collimator Jaw Only cho bệnh nhân mắc ung thư trực tràng tại bệnh viện K Trung Ương năm 2014 - 2015.

  CN. Cao Văn Chính
  Ths. Mai Thị Minh Nghĩa
  Ths. Tiên Thị Nga
  Ths. Nguyễn Hải Hằng
  CN. Trần Thị Minh Huệ
  10.000.000đ
  11

  Nghiên cứu tác dụng chống viêm cấp của cao lỏng BMD trên thực nghiệm.

  Ths. Ma Thị Hồng Nga

  Ths. Nguyễn Thị Hoa Hiên

  Ths. Phạm Thị Hương Lý

  Ths. Nghiêm Thị Minh

  DS. Nguyễn Thị Hiền

  15.000.000đ
  12

  Khảo sát một số hiểu biết và hài lòng về nghề nghiệp của điều dưỡng viên làm việc tại bệnh viện 354 Quân đội - Tổng cục Hậu cần năm 2015.

  Ths. Đoàn Công Khanh
  Ths. Phạm Văn Tân
  Ths. Trần Vũ Hoàng Anh
  Ths. Nguyễn Thị Minh Huệ
  CN. Mai Thị Dung
  10.000.000đ
  13

  Nghiên cứu tác dụng chống viêm cấp của cao đặc long đởm trên thực nghiệm.

  TS. Lê Thị Hải Yến

  PGS.TS. Tạ Văn Bình

  BS. Vũ Thị Minh Hiền

  DS. Phạm Thị Hằng Nga

  Ths. Thẩm Ngọc Trung (Phòng nghiệp vụ Y - Sở Y tế Hà Nội)

  15.000.000đ
  14
   

  Xác định tỷ lệ nhiễm và đánh giá kiến thức về phòng lây nhiễm virus viêm gan B của Hộ sinh trung cấp trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm 2014.

   
  CN. Nguyễn Thị Việt Hà

  Ths. Đinh Quốc Khánh

  CN. Nguyễn Thị Huệ

  CN. Lê Phương Thảo

  Ths. Thành Thị Bích Chi

  10.000.000đ
  15

  Khảo sát một số yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn nơi làm việc của sinh viên Cao đẳng điều dưỡng năm cuối trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, năm 2015.

  Ths. Trần Thúy Liễu

  Ths. Nguyễn Thanh Bình

  CN. Lưu Thị Bích Ngọc

  Ths. Hoàng Anh Lân

  CN. Nguyễn Thị Hồng Nhung

   
  10.000.000đ
   
  16

  Thực trạng quản lý thực tập cho sinh viên ngành Cao đẳng Điều dưỡng tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

  Ths. Bùi Thị Phương
  CN. Trần Thị Nguyệt
  CN. Nguyễn Ngọc Tuân
  CN. Nguyễn Đình Hưng
  Ths. Thành Thị Bích Chi
  10.000.000đ
  17

  Khảo sát thực trạng chăm sóc sau mổ của sản phụ sinh mổ lần 1 tại khoa A3 - bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2014 - 2015.

  CN. Mã Thị Hồng Liên

  Ths. Hoàng Thu Hương

  CN. Đào Thị Phương Dung

  BS. Trần Mai Huyên

  CN. Phạm Thúy Quỳnh

  10.000.000đ
  18

  Khảo sát thực trạng và kiến thức về lệch lạc khớp cắn ở sinh viên điều dưỡng đa khoa trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm 2015.

  Ths. Hoàng Thị Đợi

  Ths. Trần Thanh Tâm

  Ths. Trần Chung Anh

  Ths. Nguyễn Như Ước

  CN. Lê Thị Thúy Quỳnh

  10.000.000đ
  19

  Đánh giá tác dụng của kem Viemda AD trong điều trị viêm da cơ địa thể cấp.

  PGS.TS. Tạ Văn Bình

  TS. Lê Thị Hải Yến

  Ths. Thẩm Ngọc Trung (Phòng nghiệp vụ Y - Sở Y tế Hà Nội)

  Ths. Nguyễn Thị Quyên

  15.000.000đ
  Tổng
   
  194.660.000đ
   


  Tổng kinh phí viết bằng chữ: một trăm chín mươi tư triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng

  Trong đó: - Kinh phí cho quản lý hành chính (12%): 23359200đ (Bằng chữ: hai mươi ba triệu ba trăm năm mươi chín nghìn hai trăm  đồng)

                   - Kinh phí cho thực hiện triển khai đề tài = Tổng kinh phí – Kinh phí quản lý hành chính = 171300800 (một trăm bảy mốt triệu ba trăm nghìn tám trăm đồng).

   
 • Các tin khác