Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Một số quy định về nội san khoa học công nghệ y dược trường cao đẳng y tế Hà Nội

 • MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NỘI SAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Y DƯỢC
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
  (Kèm theo quyết định số 324 /QĐ-CĐYT-QLKH ngày 15 tháng 11 năm 2010)


  1. Một số quy chế hoạt động của Ban biên tập:
  - Ban biên tập gồm có: 1 trưởng ban, các phó ban, các uỷ viên, thư ký.
  - Ban biên tập làm việc dưới sự điều hành trực tiếp của trưởng ban.
  - Trưởng ban chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động liên quan đến nội san.
  - Các uỷ viên là những người am hiểu về từng lĩnh vực chuyên ngành, uỷ viên có trách nhiệm nhận xét các bài báo (theo mẫu nhận xét bài báo) và gửi theo yêu cầu của thư ký.
  - Uỷ viên thường trực có trách nhiệm tham mưu cho trưởng ban về mọi hoạt động liên quan đến nội san.
  - Thư ký có trách nhiệm tập hợp các bài báo, sau đó chọn lọc những bài đúng thể lệ và gửi tới các uỷ viên theo từng chuyên ngành. Nếu bài báo gửi không có uỷ viên thuộc chuyên ngành đó thì thư ký sẽ gửi tới các nhà khoa học khác ở trong hoặc ngoài trường phù hợp với chuyên ngành của bài báo để xin ý kiến nhận xét.
  - Bài được đăng trong tập san sẽ do Ban biên tập lựa chọn và Trưởng ban biên tập quyết định. Bài không được đăng không trả lại bản thảo.
  - Bài báo, thông tin, thư từ và góp ý gửi về địa chỉ liên lạc của Ban biên tập:

  Phòng Quản lý khoa học - Thông tin Thư viện - Hợp tác Quốc tế - Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.
  Số 35, Phố Đoàn Thị Điểm, Quận Đống Đa, Hà Nội
  Điện thoại : 04.7320693 # 252
  E-mail : sm_hmc@yahoo.com.vn
  Thư ký thường trực: CN. Nguyễn Ngọc Tuân

  2. Quy định về kinh phí hoạt động và in ấn:
  2.1. Kinh phí chi cho các hoạt động xuất bản nội san:
  - Kinh phí chi cho tổng duyệt nội san: 50.000đ/số
  - Kinh phí chi cho nhận xét bài báo: 30.000 đ/bài.
  - Kinh phí cho chế bản vi tính theo nhận xét bài báo: 3000đ/trang.
  - Kinh phí chi cho phát hành: 50.000đ/số.
  - Kinh phí chi cho bài đặt viết (bài tổng luận): 40.000đ/trang.
  - Kinh phí chi cho bài đặt dịch: 40.000đ/trang.
  - Kinh phí chi cho bài tin tức: 20.000đ/trang.
  - Kinh phí chi cho dịch bản tóm tắt từ tiếng Việt sang tiếng Anh: 25.000đ/bài

  2.2. Kinh phí chi cho in ấn phẩm nội san:
  - Kinh phí in bìa: theo giá chung về in ấn phẩm, thanh toán bằng hoá đơn đỏ. Giá hiện tại: 16.000đ/bìa. Bìa được in theo yêu cầu của Ban biên tập.
  - Kinh phí đóng, xén quyển: Thay đổi theo giá thị trường, thanh toán bằng hoá đơn đỏ. Giá hiện tại: 3.000đ/cuốn.
  - Kinh phí photo nhân bản: Thay đổi theo giá thị trường, thanh toán bằng hoá đơn đỏ. Giá hiện tại: 150đ/trang. Hiện nay photo nhân bản trên máy photo của trường, nên tiết kiệm được kinh phí này.
  - Dự kiến kinh phí và số lượng xuất bản:
  + 55.000 đ/1 cuốn (chưa kèm kinh phí photo nhân bản). 68.000 đ/1 cuốn (kèm kinh phí photo nhân bản).
  + Số lượng xuất bản 50 cuốn/số.
  + Tổng kinh phí xuất bản nội san:
  - 50 cuốn/số x 55.000 đ/cuốn = 2.750.000 đ (chưa kể kinh phí photo nhân bản).
  - 50 cuốn/số x 68.000 đ/cuốn = 3.400.000 đ (kèm kinh phí photo nhân bản).

  3. Thể lệ bài gửi đăng tập san:
  Bài gửi đăng Tập san Nghiên cứu Y – Dược học là những bài viết được quy định cụ thể như sau:

  3.1. Nội dung và phạm vi:
  Nội san xuất bản mỗi năm 2 số khoảng 100 trang đăng các chuyên đề:
  1) Tổng quan và chuyên khảo ngắn về Y Dược.
  2) Công trình nghiên cứu Y Dược.
  3) Bài dịch (toàn văn, trích đoạn hoặc lược dịch).
  4) Bài tin tức Y Dược trong và ngoài nước.

  3.2. Yêu cầu về bài đăng
  3.2.1. Đối với bài tổng quan và chuyên khảo về Y Dược
  Viết sâu về 1 lĩnh vực khoa học trên cơ sở tham khảo các tài liệu khoa học trong và ngoài nước, đồng thời có những lời bình luận phân tích của tác giả bài báo đưa ra những vấn đề còn tồn tại để gợi ý cho những nghiên cứu tiếp tục. Bài có đầy đủ tài liệu tham khảo như qui định (không quá 10 tài liệu tham khảo). Tên tác giả ghi sau tên bài. Chức danh, học hàm, học vị, cơ quan (đơn vị công tác) tác giả được đặt ở phần ghi chú cuối trang đầu của bài. Bài được đánh máy trên khổ giấy A4 và không quá 5000 từ kể cả tài liệu tham khảo và biểu bảng (nếu có).

  3.2.2. Đối với bài đăng công trình nghiên cứu khoa học Y Dược
  Viết theo trình tự sau:
  - Tên bài báo cần viết ngắn gọn.
  - Họ tên tác giả viết phía dưới, bên phải tên bài báo bao gồm cả chức danh khoa học, địa chỉ. Nếu có nhiều tác giả thì xếp theo thứ tự đóng góp đối với công trình nghiên cứu.
  - Tóm tắt nội dung bài báo khoảng 200 từ (từ 10 - 15 dòng), cần nêu được phương pháp nghiên cứu, kết quả chính thu được, những đề xuất (nếu có), tóm tắt phải được dịch ra tiếng Anh và để ở cuối bài báo, sau tài liệu tham khảo.
  - Nội dung bài báo: Nên chia thành 5 phần chính: Đặt vấn đề và mục tiêu, vật liệu và phương pháp, kết quả, bàn luận, kết luận.
  - Tài liệu tham khảo: không dẫn quá 10 tài liệu tham khảo, cần xếp tài liệu tham khảo theo Alphabet như sau:

  Họ tên tác giả (thứ tự tên tác giả theo ABC), năm công bố (trong ngoặc đơn), tên bài báo (trong ngoặc kép), tên sách hoặc tạp chí (in nghiêng), số, tập (trong ngoặc đơn), cơ quan xuất bản, trang. Nếu không có tên tác giả thì theo thứ tự ABC của từ đầu tiên của cơ quan ban hành tài liệu.

  Phần tài liệu tiếng Việt để trước, tài liệu tiếng nước ngoài để sau theo thứ tự Anh, Pháp, Đức, Nga...
  - Những ý kiến, số liệu của tác giả khác khi sử dụng trong bài báo cần để số của tài liệu tham khảo ở bên cạnh và đặt trong ngoặc vuông
  - Không lạm dụng chữ viết tắt, chỉ viết tắt những từ được sử dụng nhiều lần và phải được viết đầy đủ trong ngoặc đơn bên cạnh chữ viết tắt đầu tiên.
  - Tên côn trùng, động vật, ký sinh trùng để nguyên tên La tinh và in nghiêng; tên thuốc và hoá chất giữ nguyên tên quốc tế theo tiếng Anh.
  - Có thể đưa các bảng, biểu đồ, hình vẽ hoặc ảnh minh hoạ vào bài báo nhưng cần hạn chế số lượng, cần đánh số thứ tự bảng, biểu đồ, ảnh; tên bảng ở trên các bảng; tên biểu đồ, chú thích ảnh, hình vẽ ở dưới biểu đồ, ảnh, hình vẽ đó.
  - Bản thảo cần được đánh máy và in laser trên giấy trắng khổ A4, font chữ VnTime, cỡ chữ 12, dòng single và gửi file máy tính cho Ban biên tập.
  - Mỗi tác giả đứng tên đầu của bài báo chỉ được nhận đăng một bài trong một số nội san.
  - Bài không được đăng, ban biên tập không trả lại bản thảo.

  3.2.3. Đối với bài tin tức và bài dịch:
  Các tin và bài dịch cần ghi xuất xứ của nguồn tin. Đối với bài dịch và lược dịch cần gửi theo bản gốc tiếng nước ngoài. Tên bài dịch ngắn gọn đầy đủ, khi cần thiết có thể đặt một tên gọn hơn nguyên tác và ghi tên bài bằng ngoại ngữ gốc kèm theo.

  Tác giả của bài viết chịu trách nhiệm trước ban biên tập, trước công luận và phải tuân thủ các quy định liên quan đến Luật Báo chí.

  BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ 1 SỐ NỘI SAN (50 CUỐN)

  Nội dung
   Đơn vị  tính
  Số lượng
  Số tiền (VNĐ)
  Thành tiền (VNĐ)
   Bài tổng luận
   Trang
   5
  40.000
  200.000
   Bài đặt dịch
   Trang
   5
  40.000
  200.000
   Tin tức
   Trang
    2
   20.000
   40.000
   Dịch tóm tắt từ  Việt sang Anh
   Bài
   10
   25.000
   250.000
   Nhận xét bài báo
   Bài
   10
   50.000
   500.000
   Chế bản máy tính
   Trang
   100
   3.000
   300.000
   Tổng duyệt
   Số
    3
   50.000
   150.000
   In bìa
   Bìa
    50
   16.000
   800.000
   Đóng xén quyển
   cuốn
    50
    3.000
   150.000
   Phát hành
   Số
   1
    50.000
   50.000
   Photo nhân bản
   Trang
   5000 (50 cuốn x 100  trang/cuốn)
   150
   750.000
   Tổng kinh phí
  3.390.000
  (Số tiền bằng chữ: Ba triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)
 • Các tin khác