Trang chủ >> Thông tin tuyển sinh

Hướng dẫn Thủ tục hồ sơ, phương thức nộp lệ phí xét tuyển cao đẳng,trung cấp chính quy năm 2017

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG  Y TẾ HÀ NỘI

                Số:       /HD-CĐYT-KT-KĐCL

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà nội, ngày 07 tháng 7 năm 2017

   

   

  HƯỚNG DẪN

  Thủ tục hồ sơ, phương thức nộp lệ phí xét tuyển

  cao đẳng, trung cấp chính quy năm 2017

                                                          

           

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội hướng dẫn cụ thể về thủ tục hồ sơ, phương thức nộp lệ phí xét tuyển cao đẳng, trung cấp chính quy năm 2017 vào trường Cao đẳng Y tế Hà Nội như sau:

  1. Đối với hệ cao đẳng

  1.1 Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2017 gồm

  - Phiếu Đăng ký xét tuyển (download tại đây);

  - 01 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ tên địa chỉ của thí sinh vào chỗ ngưới nhận (để Trường gửi Giấy báo trúng tuyển)

  - Phiếu báo kết quả thi, bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản công chứng)

  - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

            Hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ khổ A4, ghi rõ họ tên và các thông tin khác của thí sinh trên túi hồ sơ.

  1.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT gồm

  - Phiếu đăng ký tuyển sinh cao đẳng năm 2017 (có thể mua tại trường hoặc download tại đây)

  - Học bạ, bằng tốt nghiệp hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản công chứng)

  - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

  - 01 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ tên địa chỉ của thí sinh vào chỗ ngưi nhận (để Trường gửi Giấy báo trúng tuyển)

  2. Đối với hệ trung cấp

  - Phiếu đăng ký tuyển sinh trung cấp năm 2017 (có thể mua tại trường hoặc download tại đây)

  - Học bạ, bằng tốt nghiệp hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản công chứng)

  - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

  - 01 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ tên địa chỉ của thí sinh vào chỗ ngưới nhận (để Trường gửi Giấy báo trúng tuyển)

  3. Thời gian nhận hồ sơ

  3.1. Đối với hệ cao đẳng

  - Đợt 1: Từ 17/7 đến 17h00 ngày 30/7/2017;

  - Đợt 2: Từ 1/8 đến 12/8/2017;

  - Đợt 3: Từ 13/8/2017

  Lưu ý: Nhà trường chỉ tuyển đợt 2,3 nếu còn chỉ tiêu

  3.2. Đối với hệ trung cấp: thu hồ sơ liên tục và tuyển đến khi đủ chỉ tiêu

  4. Mức phí xét tuyển: 30.000 đ/hồ sơ

  5. Các phương thức nộp hồ sơ: hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường chuyển phát nhanh theo địa chỉ

  Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Số 35 phố Đoàn Thị Điểm – phường Quốc Tử Giám quận Đống Đa – Hà Nội

  6. Các phương thức nộp phí

  6.1. Nộp trực tiếp tại trường hoặc nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ

  Phòng Tài chính - Kế toán

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Số 35 phố Đoàn Thị Điểm – phường Quốc Tử Giám quận Đống Đa – Hà Nội

  6.2. Nộp lệ phí qua ngân hàng

  Tên đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: Số 35 phố Đoàn Thị Điểm – phường Quốc Tử Giám q. Đống Đa – Hà Nội

  Số tài khoản: 3712.2.1089059

  Tại Kho bạc Đống Đa – Hà Nội

  Nội dung chuyển tiền: ghi rõ họ tên thí sinh, ngày sinh, nội dung chuyển tiền./.

   

   

  HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:

  - Tổng cục GDNN;

  - Sở LĐTBXH Hà Nội

  - Lưu KT-KĐCL, VT.

   

   

   

   

   

  Tạ Văn Bình