Sứ mệnh tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Hôm nay, trong không khí cả nước thi đua thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – ...

Thông tin tuyển sinh

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phối hợp cùng Công ty TNHH cung ứng nhân lực và TMQT Sao Việt tổ chức tuyển sinh lớp học tiếng Nhật miễn phí cho học sinh - sinh viên khóa 3, cụ ...

Thanh tra khảo thí và đảm bảo

Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm ...